Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1063 Nordre kurtine

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre kurtine
Inventarnummer 1063
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Bygningene i bruk til utstilling, kontorer og lager.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Frittstående, svakt vinklet mur med støttepillarer (kontreforter) som er innbygget i huskonstruksjonen. Et lite åpent murparti ved Sortiporten er frittstående, tekket med skifer og utformet med trapp til Store krutthus. Murflatene består av bruddstein og tildels kvaderstein. Gatesteins terreplein.
Annet Teglmurt port med innvendig anslag og to portfløyer, tekket med fastmurte, glaserte takstein. Sammenbygget med Skarpenords kruttårn (inv.nr. 0019) og Det lange røde hus (inv.nr. 0018). Se bygningskatalog.

Kurtinemuren er anlagt i byggeperioden 1592/1606 og antagelig ferdig i løpet av perioden 1616/1625. Sammenbygget med Skarpenords kruttårn 1654/56 og Artilleribygningen 1774/78. Nåværende sortiport åpnet 1834, til erstatning for en eldre port i murens østre del.

Ingen treff