Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hovedtangens kontreeskarpe (kommunal eiendom)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hovedtangens kontreeskarpe
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Bebyggelse og parkareal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Forstøtning/forblendingsmur av bruddstein med plan overflate.
Annet Kloakkrenseanlegg (inv.nr. 0651). Kontreeskarpen inngår i Mur rundt nedre festning (inv.nr. 1066) og Kloakkrenseanlegg med luftetårn (inv.nr. 0651).

Anlagt som en del av vollgraven. Opprinnelig jordvoll, senere murt. Revet i forbindelse med gjennomføringen av Kongens gate ca. 1920. Nåværende mur er fra 1920-årene med buet linjeføring tilpasset gateløpet.

Ingen treff