Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1059 Østre bastion

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kulegården
Inventarnummer 1059
Opprinnelig bruk Funksjon som tenalje og kan derfor regnes som en del av hovedfestningens indre forvarsanlegg. Bastions- eller batterifunksjonen er ikke dokumentert.
Nåværende bruk Parkareal, delvis avstengt av sikkerhetsgrunner.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Områdets søndre del er en oppmurt terrasse for tidligere bebyggelse i tilknytning til slottet. Den nordre delen danner glaci for slottets nordre østfront og for Kongens søndre kasematt. Glaciet er gressbevokst med lav murfot. Terrassen er oppført i bruddstein med teglsteins gesimser og tegltekte tilbaketrekninger av murflukten, øverst avsluttet som et lavt brystvern tekket med takstein.
Annet Forstøtningsmuren «Den store pille»

«Den store pille» ble oppført i 1631 som forstøtningsmur for en terrasse som bl.a. tjente som byggegrunn for tilbygg til slottet. Tilbyggene ble fjernet før midten av 1700-tallet, antagelig i forbindelse med riving av Østfløyen.

Ingen treff