Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1081 Arkeligårdens kurtine

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arkeligårdens kurtine
Inventarnummer 1081
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Utsiktsterrasse og parkareal
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Den nordre del danner murfot for Dronningens batteri, oppført av bruddsteinsmur. Den søndre del av denne muren er bekronet av krenelert brystning med teglsteins merloner. Gatesteins trappeløp til utsiktsterrassen.
Annet Sortiport med oppbygget indre nedgang. Denne er oppført av tegl i middelalderformat, tekket med skifer og torv. Knutstårnet (inv.nr. 1052). Se bygningskatalog. Den søndre del av kurtineområdet er utformet etter arkitekt Arnstein Arnebergs design.