Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1064 Indre retransjementsmur mot Skarpenords kruttårn

Inventaropplysninger
Inventarnavn Indre retransjementsmur mot Skarpenords kruttårn
Inventarnummer 1064
Opprinnelig bruk Indre forsvarsavsnitt innenfor hovedfestningen
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Frittstående, kalkmurt bruddsteinsmur med torvsatt skiferoverdekning mellom Kongens bastion og Store kruttårn. Muren er videreført i kruttårnets østfasade, med en skrå blenderingsmur i tilslutningen. Den søndre del av muren har bakenforliggende jordbankett, mens nordre del har skyttergang med lavt brystvern.
Annet Gråstens portåpning med innvendig hvelv og portbuer av kantstilt stein. Ytre portbue har innvendig resess og anslag med stabler, portfløyene er fjernet.

Muren ble bygget ferdig i 1656, og i fortsettelsen ble Store kruttårn oppført i 1657 som portbygning. Anlegget ble ombygd i 1693, da ny port ble åpnet i nåværende posisjon. Porten bærer årstallet 1779 etter arbeider utført på dette tidspunkt. Murens søndre endeparti ble nedrevet etter 1880 for å gi adkomst til en bygning som i dag er revet.

Ingen treff