Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1062 Skarpenords bastion

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skarpenords bastion
Inventarnummer 1062
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Parkmessig befestning og saluttbatteri
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Skjev bastionsform med korte flanker som står vinkelrett på kurtinene. Terreplein i to nivåer, øverst med vollgang og torvsatt brystvern, nederst med svakere brystvern. Revetert og jordfylt voll. Mur av grov, rektangulær bruddstein i relativt jevne skift. Høyre fase har et vertikalt parti av stripehogd kvader (10 skift). Sterkt skrånende, skarp saliant (bastonsspiss) i toppen. Salianten og venstre skulder har stripehogd kvader, høyre skulders kvadre er glatte. Murkronen er avtrappet med tilpasset bruddstein, helledekket og torvsatt.
Annet Blykjelleren (inv.nr. 0020). Se bygningskatalog.

Antagelig påbegynt 1592.

Ingen treff