Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1061 Kongens bastion

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kongens bastion
Inventarnummer 1061
Opprinnelig bruk Irregulær bastion med funksjon som kavaljer i indre festning
Nåværende bruk Parkmessig befestning med artillerioppstilling. Flaggvakt.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gressbevokst, bastionsformet jordvoll med murforsterket fot. Gruslagt terreplein med kanonbankett og torvsatt brystvern. Brosteinsbelagt aparille (batterivei).
Annet Geværgallerier i nordre og søndre flanke, oppført av bruddsteinsmur med skyteskår og gesimser av nabbetorptegl, den nordre tekket med skifer, den søndre med rød takstein. Søndre galleri har port med enkelt anslag for portfløyer, disse er fjernet. Kasematt (inv.nr. 1060) i nordre flanke med nedgang fra bastionens gorsj, dvs. Bakre adkomst. Se bygningskatalog. Toaletter (inv.nr. 0017) i nordre flanke. Se bygningskatalog. Adkomst via åpning i retransjementsmuren. Skilderhus plassert på terrepleinet.

Opprinnelig anlagt som dekkvoll (kontreeskarpe) for slottet, videre utbygget etter 1567 av Hans Paaske frem til 1570-årene. Inngår senere i Steenwinckels festningsanlegg som ble påbegynt i 1592. Murfoten oppført i 1705.

Ingen treff