Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002 Låve

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Låve
Inventarnummer 0002
Byggeår Antagelig etter 1850
Opprinnelig bruk Låve
Nåværende bruk Lager
Ant. etg.
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse En langt på vei intakt sveitserstillåve som ikke er en del av det miliærspesifikke bygningsmiljøet på Fredriksvern.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Fundamentert dels på syllstener, dels på nyere murverk. Jordgulv, tregulv i lagerboder.  
Bæresystem Bærende bindingsverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag.  
Vegger Panelt bindingsverk. Eldre supanel på nordre langvegg, ellers stående, eldre panel. Opplett over midtre inngang på søndre langvegg. Utsveifede sveitserstildetaljer i gavltrekanten indikerer datering etter 1850.  
Vinduer To vindusåpninger på søndre langvegg samt flere luker.  
Dører En høy tofløyet port på stabelhengsler midt på søndre langvegg. Søndre portblad er todelt. Porten utnytter høyden av et opplett over denne. En tofløyet port på østre kortvegg.  
Tak Saltak med stor utkragning. Tekket med nyere teglsten (av type Dantegl Danica).  

1751
Olafsen gjengir (?) beskrivelsen av en låvebygning under dette året, som følger: «Hertil hørte også en låvebygning av bordkledd bindingsverk på pillarer, l. 1,24 m, br. 5,0 , h. 3,5 m fra overkant av pillarer til overkant av langveggens rammestykker. På nordsiden tilbygd et halvtaksskur, l. 13,6 m, br. 3,6 m, h. 1,9 m der den ytre langsiden uten vegg støter opp til vollen. 1 kvist med før [?] for innheisning. Jordgulv. Loft med luke i gulvet. Tegltekket sperretak (gavltak). Utvendig oljemalt.» Olafsen 1961 I:47) Som vi ser er det god overensstemmelse mellom beskrivelsen og dagens bygning. Problemet med Olafsen er at han av og til legger opplysninger om senere forhold inn i tilsynelatende sitater. I dette tilfellet må det nær kunne fastslås at han projiserer, idet vi f.eks. på et kart fra 1815 ikke finner noen låve på dette sted i det hele tatt, heller ikke på tidligere kart. Sveitserstilsdetaljering indikerer endring tidligst omkring 1850.
1985 - 1986
Omlegging av tak med ny tegl.
1991
Bygningen utvendig malt.

Ingen treff