Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0801 Bedding

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Bedding
Inventarnummer 0801
Byggeår 1757–58
Opprinnelig bruk Slagbeddinger for galeiskurene
Nåværende bruk Del av kaifronten
Vernestatus Fredet
Verneomfang Inventaret omfatter de fem slepestedene utenfor de stående galeiskurene (0012-0016). Men det finnes også tildels omfattende rester av tilsvarende slepesteder mellom disse og 0802 samt syd for 0802, tilhørende de nedrevne galei- og skjærbåtskurene. Disse inngår i det militærhistoriske landskapet.
Vernebegrunnelse Slepestedene ivaretok en viktig funksjon ved å danne underlag for galeiene på land. Idag bidrar de til forståelsen av galeiskurenes funksjon.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Inventaret omfatter fem slepesteder adskilt av bryggehoder, alt utført i bruddstein med forankringer av jern.  

1753 - 1755
I 1753 ble galeibeddingen bygget og plassen for galei- og sjaluppskurene jevnet, så det kunne meldes «at Galleyer kan bygges, naar befales» (jfr. note 1 under katalogen for 0012). I de to følgende år ble fundamentet lagt for 10 galeiskur, men man ventet med selve byggingen til fartøyene var bygget. (Schiøtz 1919: 48)
1757 - 1758
Den del av beddingen som går ned i sjøen, den såkalte slagbeddingen (altså 0801) ble ifølge inventaroversikten fra 1793 bygget under ett for alle ti galeirkur i 1757 og -58. (Sten Møller 1973: 33)
1900
De fem søndre galeiskurene samt skjærbåtskuret ble revet. Dermed ble de tilhørende slepestedene overflødiggjort.

Ingen treff