Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0029 Hagestue

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Hagestue
Inventarnummer 0029
Byggeår ant. annen halvdel av 1800-tallet, ikke like gammel som 0028
Opprinnelig bruk Ukjent, antagelig bod for hageredskaper
Nåværende bruk Hagestue
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Hagestuen, antagelig bygget som redskapsbod, er en senere, men idag selvfølgelig del av hageanlegget.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddstensmur  
Bæresystem Bindingsverk.  
Vegger Bindingsverk, utvendig panelt med enkelt staffpanel. Takbjelkehodene har klare sveitserstildetaljer  
Dører En dør mot syd, plateslått. Tilsynelatende har det også vært en dør mot nord, men denne er gått inn som en del av veggen.  
Tak Saltak med nyere tegltekking  

1930
Hagestuen nevnes i inventarfortegnelsen. (Statens eiendommer ved utgangen av 1930)
1991
Taket omlagt med ny tegl. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff