Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054 Solur

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Solur
Inventarnummer 1054
Byggeår 1752
Opprinnelig bruk Solur
Nåværende bruk Solur
Vernestatus Verneklasse 2
Verneomfang Hele soluret med teglstensfundament
Vernebegrunnelse Soluret er av nyere dato, men like fullt et verdifullt kulturmiljøelement. Det burde ideelt vært utført som en kopi av det opprinnelige soluret, som altså finnes i original i Marinemuseet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Solur i messing på en hvit marmorskive oppsatt på fundament av hårdbrent murstein.  

1 Skipsbyggmester L. Olsen har imidlertid i 1758 notert at han har «gjort og oppsatt en pille av tre for å sette solskive på». (Olafsen 1961 II: 211)

1752
Soluret sorterte opprinnelig under vakten. Det dreier seg om en «marmor soelskive med mæssingviser» som idag finnes på Marinemuseet i Horten. Soluret var laget i København av stenhugger Gercken og Johan Adam Mergel, og var dengang oppsatt på et teglstensfundament 1 på Nordre Batteri. (Brestrup 1976:216)
1793
I 1793 stod soluret litt øst for arbeidsklokken (1053 Klokkestøpul), nesten i midtpunktet av Kongens batteri, på en trepillar (Olafsen 1961 III: 433). Den hevdes å være «anbragt første gang i 1789», det siktes antagelig til denne plassering.
1914
Schnitler opplyser at «den vakre solskive med marmorplate (…) i de sidste aar» er flyttet til Karljohansvern. (Schnitler 1914: 15)
1959
Soluret «utbedret». Med dette må man antagelig forstå at dagens solur ble oppført på sin nåværende plassering. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff