Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006 Befalsmesse

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Befalsmesse (1)
Inventarnummer 0006
Byggeår 1840 (2)
Arkitekt ukjent
Opprinnelig bruk Artilleriverksted (antagelig)
Nåværende bruk Messe. Inneholder spisesal med plass til 80 personer.
Ant. etg. 1 samt loft (som nå er oppholdsrom/saler)
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Pga. ombygninger er det ikke lenger mulig å se hva bygningen opprinnelig har vært brukt til. Den er omfattende rehabilitert i nyere tid, og alle utvendige flater er nye. Bygningen har allikevel betydelig verdi som en viktig del av miljøet og som representant for den midlere fase av verftets historie.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Pusset bruddstensokkel. Nyere utgravd kjeller med betonggulv på kult under nordre del av bygningen.  
Bæresystem Utmurt bindingsverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag  
Vegger Panelt utmurt bindingsverk, ½-stens mur. Nyere panel. Stentrapp foran hovedinngangsdør. Grunnmurplater mot terreng. Syv små pultarker på vestre langvegg.  
Vinduer Nyere toramsvinduer med 2×5 ruter i hver ramme. Arkene har 2×2 ruters ettramsvinduer  
Dører Nyere tofløyet hovedinngangsdør. Eldre tofløyet labankdør på søndre kortvegg  
Tak Saltak tekket med ny tegl. Vindusarker på østre takflate. Eldre taktro.  
Piper Tre murte piper  

1 Betegnelsen beror antagelig på en navnekontinuitet: Omtrent på samme sted som dagens bygning stod det nemlig inntil kort før dennes oppførelse en stor, utvendig panelt bindingsverksbygning som rommet diverse verksteder, bl.a. «bradbenksal» m.v. (Korsdal og Støvern 2000: 35). Bygningen ble kalt bradbenksbygningen eller bradbenkskvartalet, og navnet har antagelig i dagligtale gått over på 0006.

2 Årstallet er hentet fra Helhetlig eiendomsregister, og er ikke verifisert i arkivalia.

3 På et kart fra 1835 står fortsatt det gamle bradbenkskvartalet, som antagelig ble revet kort etter. 0006 må være blitt oppført etter rivingen av dette kvartalet, siden den er bygget på en del av dennes tomt. Det er ikke usannsynlig at den ble satt opp av materialer fra en av fløyene der, eller fra Kontorbygningen eller Materialbygningen som ble revet i samme tidsrom. Dette stemmer overens med beskrivelsen av bygningene i branntakstdokumentene. (Meddelelse fra Hans Støvern.)

1838
Vedtatt oppført ihht. kgl. res. av 26. april. (FMF 1934: 106)
1840
Bygningen sannsynligvis oppført d.å., antagelig som artilleriverksted. 3 Den ble satt opp helt inntil smien med bare en dør imellom.
1896
I forbindelse med at Krigsskolen tok verftet i bruk som sommerøvingssted, hadde den tidligere kommandant Finn Wedel Jarlsberg fått innredet en ny spisesal i bygningen. (Korsdal og Støvern 2000: 102)
1934
Omtales nå som kadettenes spisebrakke. (FMF 1934: 106)
1962
Utgravd kjeller med betonggulv på kult. (Vollmesterarkivet)
1989 - 1990
Utvendig panel skiftet østre og vestre gavlvegg. (Vollmesterarkivet)
1990
Messe samt TV-rom i 2. etg. pusset opp. Tak lagt om med ny tegl. Nye vinduer. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff