Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0755 Broer over vollgraver

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Broer over vollgraver
Inventarnummer 0755
Byggeår Ukjent
Opprinnelig bruk Bro over vollgrav
Nåværende bruk Bro over vollgrav
Vernestatus Fredet
Verneomfang Broen over vollgraven mellom batteri nr. 5 og 6.
Vernebegrunnelse Kun broen kan sies å ha antikvarisk interesse, da den har en forholdsvis lang tradisjon og har sammenheng med fortifikasjonens avsvekkede betydning. De to gjennomgangene må derimot anses å forvanske festningsverket som historisk monument. Det må derfor snarere ses som ønskelig å reetablere vollen på disse punktene dersom de på noe tidspunkt kan overflødiggjøres.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Inventaret omfatter én definert bro (b). Denne går over vollgraven ved dagens store parkeringsplass ned mot 0032 Radarbygg. Broen er ikke beregnet på biltransport. Inventaret omfatter imidlertid også to andre adkomster gjennom voll som ikke er broer, men oppfyllinger av masse fra bunnen av vollgraven. Den ene av disse (a) er tilrettelagt som biladkomst og bryter gjennom vollen ved 0035 Vinkelbrakka. Den andre (c) har karakter av gangvei og bryter gjennom vollen bak 0024 Steinbrakka.  

Det kjennes ikke arkivalia som med sikkerhet slår fast når broen og de to gjennomskjæringene i vollen ble utført.

Ingen treff