Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1057 Kanalen

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kanalen
Inventarnummer 1057
Byggeår 1751–55
Opprinnelig bruk Flere (jfr. historikk)
Nåværende bruk Båtopplag
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kanalen
Vernebegrunnelse Kanalen er et svært viktig kulturmiljøelement som har hatt en viktig funksjon som del av verftets infrastruktur.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Utgravet kanal med vertikale natursteinsmurer, ca. 2 meter tykke. Muren er omgitt av 8'' spuntvegg av trykkimpregnerte materialer.  

1751 - 1755
Kanalen utgravd og omgitt med peleverk i denne perioden. (Olafsen 1961 III: 432) Den tjente samtidig flere formål: Utgravet jord og leire ble brukt til oppfylling mot sjøen og til forsvarsverkene, vannet ble ledet bort fra verftet, transport av proviant til provianthuset, mindre fartøyer som prammer, sjalupper, flåter etc. lå i opplag her.
1763
Fra innseilingen og opp til broen ble peleverket på nordsiden avhugget like over vannlinjen. Isteden vel innenfor ble det oppført en gråstensmur i kalkmørtel. På søndre side fra vestre ende av sjaluppskuret til broen ble det gjort tilsvarende året etter. (Olafsen 1961 III: 432)
1778 - 1779
Det gamle forråtnede peleverket ble nå erstattet (Olafsen 1961 III: 432). Dette tyder på et utskiftningsintervall på ca. 25 år.
1795
Gråstensmuren omkring kanalen helt fullført. (Olafsen 1961 III)
1930
Peleveggen med plankevandring på kanalens nordside fra innløpet til broen fornyet med impregnerte materialer. Bryggehodet ved innseilingen ommurt. (Statens eiendommer ved utgangen av 1930)
1940 - 1945
Bassenget i kanalens forlengelse, den såkalte Kontordammen, ble gjenfylt av tyskerne – antagelig under krigens første år da «Midtre leir» ble oppført på motsatt side av vollen. (Meddelelse fra Hans Støvern)

Ingen treff