Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0011 Sjaluppskuret

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Sjaluppskuret
Inventarnummer 0011
Byggeår 1755
Opprinnelig bruk Sjaluppskur og spanteloft.
Nåværende bruk Lager av bl.a. trematerialer og gamle bygningsdeler. Utleie.
Antall etasjer Én samt stort loft.
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningens utforming kan være avledet av spanteloftbygningen på Nyholm i København fra 1742–43. (Brestrup 1976: 228) Bygningen inngår i det enhetlige miljøet av store 1700-talls verftsbygninger som dominerer verftets sjøfront. Spesielt spanteloftet fremstår med sitt antagelig originale gulv, sine mange lysinnfall og store sperrekonstruksjoner som et sjeldent rom.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Delvis støpt dekke (nordre halvdel), ellers pæler.  
Bæresystem Bærende bindingsverkskonstruksjon. Gammelt bordgulv på trebjelkelag.  
Vegger Panelt bindingsverk.  
Vinduer Eldre toramsvinduer i pultarkene på taket.  
Dører Store labankdører på hele langveggen mot kanalen.  
Tak Stort valmet sperretak med ialt 11 pultarker.  
Annet Marinemuseet i Horten 276a (ikke gjengitt). Bygget har automatisk brannvarslingsanlegg samt overrislingsanlegg.  

1755
Bygningen oppført. Skuret fikk et valmet tak, til tross for at den approberte tegningen viser et sadeltak. Mot landsiden skulle det ifølge tegningen være to porter med avrundet overdekning, men bare én ble montert. På taket fikk bygningen 24 kvister, herav 23 med vinduer for å gi lys til spanteloftet. (Brestrup 1976: 208) Antallet kvister er siden redusert til 13, nå bare mot kanalen og i gavlene.
1757
«Sammenjaget og fastspikret loftet i sjaluppskuret» (Olafsen 1961 II: 184)
1792
Halve taket på nordsiden omlagt. Åtte vinduer omlagt i bly (Olafsen 1961 III: 413)
1901
Bygningen var nå forbeholdt marinen til bruk for krigsmerkevesenet. ( Oversikt over Statens eiendommer ved utgangen av 1930 )
1980
Idet bygningen nærmest kanalen var iferd med å skli ut pga. omfattende råteskader, ble denne delen av bygningen utbedret med ny såle i betong. (Vollmesterarkivet)
1985
Nytt brannvarslingsanlegg. (Vollmesterarkivet)
1992
Taket lagt om med ny tegl. (Vollmesterarkivet)
1994
Nytt overrislingsanlegg. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff