Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0756 Kommandanthagen

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandanthagen
Inventarnummer 0756
Byggeår 1750
Opprinnelig bruk Hage
Nåværende bruk Hage
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele haven
Vernebegrunnelse Haven bør ha et stort potensiale for tilbakeføring. En svensk prosjektoppgave fra 1998 antar for den sammenlignbare kommandanthagen i Fredrikstad at en tilbakeføring vil finne god støtte i eldre kartmateriale 2 og havearkeologisk metodikk.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Inventaret kan inndeles i to områder; dels dreier det seg om en steinsatt gårdsplass avgrenset av kommandantboligens hovedbygning og de to fløybygningene, dels om en have som avgrenses av et stakittgjerde og festningsvollen. I overgangssonen mellom de to delområdene utgjør to 250 år gamle fredede eiketrær (jfr. 3.1.5) et iøynefallende motiv. Haven utgjøres av plen med trær, frukttrær og bærbusker. I havens vestre ende, inn mot stakittgjerdet, finnes 0028 Hagestue og 0029 Hagestue. Samlet areal ca. 1800 m2.  

1 NRA, Frva., 11., pk. 12, protokoll nr. 918 (inventarbok 1750–75), p. 39ff

2 Dagens avgrensing av kommandantens hage (se kart side 260) er basert på historiske kart, spesielt de fra 1781, 1795 og 1812.

1750
Hagen ble anlagt samtidig med kommandantboligen. Den var oppdelt i åtte kvadratiske, muligens rektangulære felter. Schnitler mener at formen gjør den typisk for hager anlagt for offiserer. (Schnitler 1916: 131–132) En fontene som Schnitler beskriver antas av Brestrup å ha vært et sekundært element. Hagen og gården var omgitt av et plankegjerde, men adskilt med et stakittgjerde. I stakittgjerdet var det en dobbelt port som førte inn til den sentrale hagegang, som stod i aksial forbindelse med hovedbygningens forstue. Den visuelle sammenheng ble knyttet ved at man så gjennom et vindu i trapperommet. I fonden av denne aksen ble det i 1755 oppført et lite lysthus med seildukstrukket tak og to glassdører. (Brestrup 1976: 196)
1756
Gården og hagen var adskilt av et «stabelverk» med porter. Hagen var omgitt av et «Plank Verk» av «Tømmer og Bræder», men med en åpning for enden av hagen med en dobbelt port. 1 Olafsen skriver imidlertid at kommandantens have dette år var blitt omgitt av et stakittverk (Olafsen 1961 I:178)
1778
Dagens lysthus (0028) antas oppført.
1793
Hagen omtales som frukt- og urtehage, og var avgrenset med plankegjerde. Mot nord fantes en kjøkkenhage, også denne innhegnet med plankegjerde. Man fant stadig et lysthus i enden av hagen, men dette var nå av panelt bindingsverk og sannsynligvis identisk med dagens 0028. (Olafsen 1961 III: 428)
1800
Dagens 0029 antagelig oppført.
1925
Da Riksantikvarens konsulent besiktiget festningsanlegget i 1925, var det på tale å fornye stakittet omkring haven, ut mot plassen. Han nevner at det eksisterende er adskillig lavere enn det hvitmalte som vender mot gårdsrommet. Dessuten er det gulmalt, noe han anbefaler å videreføre siden det etablerer en forbindelse mellom Kommandantboligens rødmalte fløybygninger og den gulmalte Vinkelbrakka. Stakittet som vender mot gårdsrommet beskrives å være mer enn mannshøyt og bestå av tommetykke, 3½'' brede spiler som oventil er utsveifet i to avvikende former. (Rapport fra 22.6.1925 i RAks arkiv)

Ingen treff