Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0065 Soldathjemmet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Soldathjemmet
Inventarnummer 0065
Byggeår 1942
Arkitekt Edgar Haller og ark Westenacker. Kunstnerisk utsmykning av maleren Buemann
Opprinnelig bruk Soldathjem
Nåværende bruk Undervisning og sanitetsfunksjoner
Antall etasjer 1–2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Soldathjemmet er en av de få gjenværende eksponenter for den engang omfattende tyske bebyggelsen på Fredriksvern. Samtidig er den et av meget få bevarte velferdsbygg fra denne tiden. Interiøret er betydelig ombygget og derfor mindre interessant som verneobjekt, men det er allikevel god grunn til å ivareta den opprinnelige hovedstruktur og bevarte detaljer fra opprinnelsestiden.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Betong fundamenter, grunnmur og pillarer. Liten kjeller under kjøkken i fløyer  
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag  
Vegger Panelt stenderverk  
Vinduer Eldre toramsvinduer  
Dører Tofløyet hoveddør med glassfelter  
Tak Saltak tekket med tegl  
Piper Flere murte piper  
Annet Automatisk brannvarslingsanlegg. Balansert ventilasjonsanlegg  

1 Opplysninger fra artikkel i Værfts-Magazinet 2004 (2): 7–17 som bl.a. siterer Aftenposten 18. mai 1942

1942
«Soldatenheim Stavern» oppført for midler innsamlet i Sudetenland. Opparbeidelsen av terrenget omkring bekostet ved bidrag fra byen Rheydt. Hjemmet skulle tjene som et rekreasjonssted for offiserer og soldater som hadde vært utsatt for særlige påkjenninger. Også mannskaper som hadde ytet en særlig god innsats kunne få et opphold her som påskjønnelse. Bygningen inneholdt en stor kino- og teatersal med plass til 350 personer; spisesal, bibliotek, sløydsal, lese- og skrivesal, kjøkken og salong for offi serer. Utvendig var hjemmet dengang malt grått. 1
1992
Bygningen i bruk som sanitetsskole og sykestue. Diverse ominnredninger. Div nye dører samt rivning av gamle og oppsetting av nye lettvegger. (Vollmesterarkivet)
Del av bygningen benyttet som kommunal kino (til 1980). Men den fungerte også som velferdssenter, med kantine og festsal for luftforsvaret.

Ingen treff