Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1056 Geværgalleri

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Geværgalleri
Inventarnummer 1056
Byggeår 1792
Opprinnelig bruk Geværgalleri for bestrykning av stranden
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele galleriet
Vernebegrunnelse Geværgalleriet er en del av verftets fortifikasjonslinje og sorterer naturlig i samme vernekategori som resten av fortifikasjonen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Det egentlige geværgalleriet er en mannshøy dekningsmur, murt av bruddstein i kalkmørtel. Muren har teglmurte skyteskår og overdekning av nyere tegl. Opp mot galleriet løper fra nordvest en lavere dekningsmur uten skyteskår, også denne med overdekning av nyere tegl.  

1792
«På bjerget mellem Cronprintzens batteri og den tredobbelte skanse er oppført en mur av gråsten lagt i kalk, hvor innenfor mannskapet kan forsvare seg med håndgevær.» (Olafsen 1961 III: 435)
1990
Overdekning erstattet med ny tegl. Utbedringer med sementmørtel.

Ingen treff