Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0004 Smien

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Smien
Inventarnummer 0004
Byggeår 1750 (1)
Arkitekt H.R. Schumacher (2)
Opprinnelig bruk Smie
Nåværende bruk Kontorer. Inneholder fire store kontorer, møterom, toaletter og fellesarealer.
Antall etasjer 1 samt loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Bygningen tilhører gruppen av murbygninger fra verftets opprinnelsestid. Svært mye av bygningens opprinnelige utstyr er dessverre fjernet. Det doble murverket – med utmurt bindingsverk innerst, forblendet utvendig med pusset tegl – er antagelig resultatet av ombygningen fra smie til bolig
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Sokkel av blandingstegl med tilslag av bruddsten. Støpte utvendige trapper.  
Bæresystem Pusset tegl og utmurt bindingsverk. Bordgulv på trebjelkelag, støpte gulv i toalettrom.  
Vegger Utvendig pussede teglvegger, innervegger av utmurt bindingsverk, delvis med faspanel, plater og tapet. 3 Gesimsen er markert med en karnissprofil. Det finnes flere dører med 6-feltsinndeling som ikke er opprinnelige, men av betydelig alder.  
Vinduer Nyere vinduer med smårutet sprosseinndeling  
Dører Nyere fyllingsdører  
Tak Valmtak tekket med nyere tegl. Gammel taktro med avrenningsriller i underliggerne  
Piper To eldre teglstenspiper  
Annet Marinemuseet i Horten nr. 2415 (Schuhmachers typetegning), NRA SE 5, Oppmålingstegninger fra 1931 i Riksantikvarens arkiv. Automatisk brannvarslingsanlegg. Avtrekksventilasjon  

1 Brestrup angir dette som byggetidspunkt med henvisning til arkivalia (Brestrup 1976: 172 note 1). I inventarbeskrivelsen fra 1793 hevdes «Smedens vånhus» imidlertid å være oppført i 1761 (Olafsen 1961 III: 429). Muligens var dette året for ombygging fra smie til bolig. Dette kan stemme med at 0005 Befalskjøkken (tidl. den nye smie), som overtok smias funksjon, ble oppført i 1760.

2 Brestrup anser det å være så klar overensstemmelse mellom Schumachers typetegning og det bygde resultat at han antar denne har ligget til grunn for den oppførte bygningen (Brestrup 1976: 172f). Dette gjør smien til den eneste av bygningene ved verftet som tilnærmelsesvis ble oppført i samsvar med typetegningen (Brestrup 1976: 285).

3 Mens det enkle murverket var varmeisolasjon god nok så lenge essene var i drift, fant man det antagelig nødvendig å isolere utvendig med en teglforblending da bygningen skulle tjene som bolig.

1750
Bygget som smie. Bygningen var dengang 20 alen lang og 12½ alen bred, dvs. ca. 12,5×7,9 meter – dagens mål er til sammenligning 21,7×8 m. Bygningen var oppført i utmurt bindingsverk og hadde bratt valmtak med to piper. På den ene langveggen fantes en rundbuet dobbeltport og bygningen hadde ialt 8 toramsvinduer med 4×8 blyglassruter i hver ramme (jfr. gjengitte NRA SE 5)
1760 - 1761
«Den gamle Smedie nedtaget, forandred og istandsatt til et Vaanhus for mester Svenden i Smedien» (Brestrup 1976: 288, ref. samtidig rapport). Antagelig var det i denne forbindelse at den ble utvendig isolert med en teglforblending. Det var imidlertid ikke i denne forbindelse at bygningen ble forlenget mot øst. Så sent som på kart fra 1815 og 1835 synes bygningen å være like lang som den nye smie (0005 Befalskjøkken) er bred. Det er ikke funnet arkivalia som forteller når denne utvidelsen fant sted.
1930
På denne tid var bygningen i bruk som bolig for medisineravdelingens offi serer m.v. ( Fortegnelse over Statens eiendommer ved utgangen av 1930 )
1988
Veggene utvendig rehabilitert med sementholdig puss (type «Miak»). Samme år omlegging av tak med ny teglsten, loftet isolert og tre kontorer og hall sandblåst.
1989
Nytt ventilasjonsanlegg, nytt brannvarslingsanlegg, nye pipehatter.
1990
En av de utvendige støpejernsplatene oppsatt.

Ingen treff