Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0754 Kanalbro

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kanalbro
Inventarnummer 0754
Byggeår 1756 (i opprinnelig skikkelse)
Opprinnelig bruk Bro
Nåværende bruk Bro
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele broen
Vernebegrunnelse Man oppfatter konstruksjonen som en enkel kjedehengebro, men kjedene synes å være uten funksjon, idet de ikke bærer noen vekt. Det er ukjent om dette er en reminiscens fra en eldre konstruksjon. Broen må anses som en rekonstruksjon, men skal videreføres i samme skikkelse når behovet for utbedringer oppstår, eventuelt etter tegninger som dokumenterer den eldre vindebroen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Bjelkebro på to pæleåk av 8'' peler, 3 peler i hvert åk Brodekke av impregnert plank, rekkverk av T-jern og vinkeljern.  

1756
Broen fullført. (Olafsen 1961 I: 178) I og med at noe av hensikten med kanalen var å gi båter adkomst til å losse ved 0024 Steinbrakka, må broen ha vært hevbar, mao. en vindebro.
1778
«Ganske nyoppført» dette året (Olafsen 1961 III: 432).
1793
Pæleverket «næsten spist opp av orm» (Olafsen ibid.) Dette kan tyde på at broen – ihvertfall pæleåkene – har vært fornyet med 15–20 års mellomrom.
1825
I samtidig inventarbeskrivelse omtales en «Bro paa Pilotage» over kanalen. Pilotasje er nedrammede peler. (Beskrivelse over Statens Eiendomme)
1926
Broen ombygget med impregnerte materialer. Også senere fornyet.
1934
Omtales som vindebro. (FMFs årbok 1934) Dette indikerer at konstruksjonen har vært endret i perioden frem til idag.

Ingen treff