Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Befalskjøkken

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Befalskjøkken
Inventarnummer 0005
Byggeår 1760 (1)
Opprinnelig bruk Smie
Nåværende bruk Kjøkken og messe. Inneholder kjøkken med nødvendig utstyr og messe med plass til 30 personer
Ant. etg. 1 samt dobbelt loft over deler av bygningen
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør med innvendige esser
Vernebegrunnelse Bygningen tilhører gruppen av murbygninger fra verftets opprinnelsestid. Omfattende og beklagelige utskiftninger i nyere tid svekker bygningens autentisitet, men den er allikevel i fredningsklasse i kraft av miljøtilhørighet og restkvaliteter
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Gråstensmur  
Bæresystem Teglmurkonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag, nyere himling av armert sementpuss puss i deler av bygget.  
Vegger Pussede teglvegger, den øvre del av gavlvegger er utmurt bindingsverk. To esser er bevart i tilsynelatende opprinnelig stand. Byggeåret (1760) avmerket med murankre på søndre gavlvegg  
Vinduer Nyere enramsvinduer med 3×4 ruter i hver ramme  
Dører Utvendig eldre labankdør på stabelhengsler, nyere panelt innerdør. Mot øst tofløyet labankdør med gjennomgang i nordre portblad  
Tak Saltak tekket med tegl  
Piper Tre murte piper  
Annet Automatisk brannvarslingsanlegg. Avtrekksventilasjon  

1 Byggeåret fremgår av murankrene på bygningens søndre gavlvegg. Dog hevdes det i en oppgave fra 1793 (jfr. Olafsen 1961 III: 428) at smien ble oppført av Zimmer i 1768. Men dette kan skyldes feil avskrift hos Olafsen eller unøyaktighet i oppgaven han skriver av.2 Ifølge ovennevnte oppgave fra 1793, jfr. Olafsen 1961 III: 428. Også i senere «Fortegnelser over Statens eiendommer» nevnes kullbingen.

1760
Funksjonsbygget som smie, ant. til avløsning av den eksisterende 0004. Den fikk en stor esse til ankere og tre mindre til annet arbeide, og var «i alt lik smien på Holmen [i København]». Til smien hørte en kullbinge innhegnet med plankeverk.
1835
På et kolorert prospekt tegnet av P.F. Wergmann (jfr. 4.4 Historiske prospekter) fremstår 0005 blåmalt, i samme farve som kirkens glasserte tegltak
1930
Bygningen hadde på dette tidspunkt fortsatt jordgulv (Vollmesterarkivet)
1953
Ved innredning av kjøkken ble to esser fjernet. Dette medførte at to av de tre gamle pipene ble fjernet. En ny pipe erstattet den midtre. Den søndre ble bygget på taket som blindpipe. Pipene fikk samme form som de gamle. I tillegg ble det tatt ut to vinduer i søndre gavl, mellom de gamle vinduene. (RAks arkiv)
1989
Taket omlagt med ny teglsten. (Vollmesterarkivet)
1991
Utskiftning av vinduer og to stk. innvendige dører. Senket tak m.v. (Vollmesterarkivet)
1993
Reparasjon av utvendig mur med sementholdig mørtel. (Vollmesterarkivet)

Ingen treff