Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0008 Plankekokeriet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Plankekokeriet (1)
Inventarnummer 0008
Byggeår 1842 (2)
Opprinnelig bruk Bygning for kjele til koking av tjæreolje?
Nåværende bruk Utstillingslokale
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Til tross for omfattende endringer er bygningen en viktig del av kulturmiljøet.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddstensmur  
Bæresystem Bindingsverk.  
Vegger Panelt bindingsverk  
Vinduer Nyere toramsvinduer med tre ruter i hver ramme  
Dører Nyere paneldør  
Tak Saltak tekket med nyere tegl. Innvendig takkonstruksjon kan karakteriseres som et innvendig sperretak med doble hanebjelker.  
Piper Eldre teglstenspipe  

1 Betegnelsen beror på navnekontinuitet. En plankekokeinnretning, hvor kledning til fartøyene ble myknet, skal ha ligget i det samme området. Opplysninger om en slik innretning har imidlertid ikke latt seg påvise, hverken på gamle kart eller i inventarfortegnelser. Hvis 0008 ble satt opp så sent som i 1842 har den neppe hatt noen funksjon knyttet til fartøybygging, da skipsbyggingen opphørte på den tiden.

2 Dateringen er hentet fra Helhetlig eiendomsregister og er ikke verifisert i arkivalia. I FMFs årbok 1934 dateres den til 1839. På et kart fra 1835 (Korsdal og Støvern 2000: 36) er det inntegnet et bek-kokerhus omtrent der 0008 ligger idag. Dette må være samme bygning som i 1826 kalles «Beegkjedelen», men dette skal være en murbygning: Den befinnes «opført af Grundmuur til 2de indmurede Jerngryder med Laag» (Beskrivelse over Statens Eiendomme 1825/26). Det er derfor utenkelig at dagens bygning er identisk med «Beegkjedelen».

1842
Bygningen oppført omtrent der det tidligere stod en liten bygning hvor man kokte bek og tjære til skipene. (Olafsen 1961 III: 431). Det er alminnelig antatt at kjelen hvor man kokte tjæreolje for behandling av trevirke ble anbragt i det nye bygget.
1903
To sykestuer innredet. Bygningen ble etter dette benyttet av krigsskolen som sykehus frem til krigen. (FMF 1934: 106)
1914 - 1915
Bygningen utvidet mot nord til nåværende lengde. (Vollmesterarkivet)
1985
Verkstedet pusset opp. (Vollmesterarkivet)
1988
Utvendig malt. (Vollmesterarkivet)
2004
Innvendig pusset opp.

Ingen treff