Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ikke verneverdige inventarer, Fredriksvern verft

0017 Lager

Oppført/arkitekt

1940 (eks-tysk)

Hovedkonstruksjon

Bærende bindingsverkskonstruksjon

0020 Kanon-/undervisningshall

Oppført/arkitekt

1953

Hovedkonstruksjon

Bærende lettbetongkonstruksjon

0023 Pyramiden

Oppført/arkitekt

1940

Hovedkonstruksjon

Bærende murkonstruksjon

0025 Befalsforlegning I

Oppført/arkitekt

1962 / FBT ved ark. M. Sundt-Hansen

Hovedkonstruksjon

Bærende murkonstruksjon

0031 Kanonverksted

Oppført/arkitekt

1952

Hovedkonstruksjon

Bærende murkonstruksjon

0032 Radarbygg

Oppført/arkitekt

1952

Hovedkonstruksjon

Bærende murkonstruksjon

0033 Teknisk lager

Oppført/arkitekt

1953

Hovedkonstruksjon

Bærende murkonstruksjon

0036 Aggregathus

Oppført/arkitekt

1953

Hovedkonstruksjon

Bærende murkonstruksjon

0802 Brygge S

Oppført/arkitekt

ca. 1970/ukjent. Bryggen ble vissnok påbegynt eller utbedret etter initiativ fra Fredriksvern båtklubb

Hovedkonsruksjon

Støpt brygge

0803 Brygge N

Oppført/arkitekt

1906/ukjent. Et fotograf av A.B. Wilse fra dette året (eier Norsk Folkemuseum, tilveksnr. NF.W 07739) viser rosjekter fortøyd langs kanalveggen. Allerede her ses det suntvegger langs kanalveggen, noe som tyder på at dette har lang tradisjon.

Hovedkonsruksjon

Trebrygge