Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Biologisk mangfold

Image "page-332-1.jpg" without description

Svært viktige områder for biologisk mangfold er markert med rød farge, viktige områder er markert med grønn farge og lokalt viktige områder med lysegrønn farge. Områdene omfattes av forvaltningsrådene beskrevet i tabellen i kap. 7 og mer utfyllende i BM-rapport nr. 34-2003 og nr. 12-2002.