Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, Nordre Kaholmen

Image "page-326-1.jpg" without description

Der byggingen har foregått over mer enn ett år, er byggeåret satt til ferdigstillelsesåret. Der det er ukjent når et inventar er oppført, er det ført til den mest sannsynlige periode. Der inventaret består av deler fra adskilte epoker, er det ført til den periode hvor de viktigste delene stammer fra.

1846-1870

inv.nr.

navn

oppført

0052

Kommandantbolig

1854

0053

Fjøsbygning

1862

0054

Depotbygning

1863

0058

Båtnaust/Simulatorhall A

1850

0059

Båtmannshuset/Sykestue

1850

0060

Havnehuset

1846

0064

Kontorbrakke

1800-tall

0610

Brønn v/kommandantbolig

1800-tall

0613

Brønn v/bro, inngang hage

1800-tall

0617

Brønn bak 0060

1800-tall

0753

Bro mellom Kaholmene

1854 (senere fornyet)

0754

Veier N. Kaholmen

1800-tall

0806

Vestre bedding N. Kaholmen

1862

1871-1895

inv.nr.

navn

oppført

1015

Batteri "Fugleredet"

1893

1017

Batteri "Ekornredet"

1895

1896-1914

inv.nr.

navn

oppført

0050

Latrine v/0054 Depotbygg

1900

0051

Torpedobatteriverksted

1898

0055

Verkstedbygning

1899

0063

Ammunisjonslager

1899

0614

Brønn v/depot

ca. 1900

0615

Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603

1902 eller tidligere

0804

Østre kai (torpedobrygge)

1901

0805

Vestre kai/molo N. Kaholmen

1899

1018

Torpedobatteri

1901

1019

Tennammunisjonsmagasin

l914

1915-1939

inv.nr.

navn

oppført

0807

Kai v/0062

1927?

1940-1945

inv.nr.

navn

oppført

0057

Naust

ukjent

1014

Skytestillinger N.Kaholmen

ukjent

1020

Fjellanlegg N.Kaholmen v/0054

ukjent

Etter 1945

inv.nr.

navn

oppført

0056

Målebu

1990

0061

Badehus

1948

0062

Ved- og kullskur/Simulatorhall B

1949

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

1970-tallet

1021

Skytestilling N.Kaholmen v/0054

1954

1022

Lyskasterstandplass N.Kaholmen

1964