Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Seiersten

Image "chapter-10-292-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med er markert med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

0031

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

1001

Veisvingbatteriet

Hele batteriet

1002

Seiersten skanse

Hele skansen

1003

Søndre tilslutningslinje

Hele tilslutningslinjen

1004

Nordre tilslutningslinje

Hele tilslutningslinjen

Bygninger i verneklasse 2

Merket med orange farge.

0015

Materialskur

Eksteriør

0016

Lagerskur

Eksteriør

Anlegg i verneklasse 2

Merket med gul farge.

0751

Veier og plasser

Militær del av Batteriveien

0801

Stenbryggen

Hele bryggen