Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, Søndre Kaholmen

Image "page-318-1.jpg" without description

Inv.nr.

Navn

0001

Hovedfortet

0002

Nordre

0003

Vakttårn på «Kongen»

0004

«Kasernen»

0005

Brenselrom

0006

Latrinebygning

0007

Gymnastikksal

0008

Lagerskur

0009

Båtmannsstua

0010

Messebygget

0012

Smie og verksted

0017

Nordre skur

0018

Materialskur

0019

Oljebu

0020

Oljeskur

0021

Ammunisjonsarbeidshus

0022

Kompostskur

0024

Redskapsskur

0025

Lagerskur

0027

Brannstasjon/Tekn verksted

0028

Lagerbrakke

0029

Lagerskur

0030

Lagerbrakke

0032/0033

Lyskasterskur

0034

Garasje

0035

Servicebygg for 0655

0036

Skytetreningsdom

0037

Elevforlegning

0038

Befalsforlegning

0611

Overvannsbrønn m/pumpe v/0002

0612

Murt brønn v/borg 0001

0613

Brønn v/bro, inngang hage

0614

Brønn v/depot

00615

Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603

00617

Brønn bak 0060

0751

0Veier S. Kaholmen

0752

Plasser S. Kaholmen

0753

Bro mellom Kaholmene

0801

Nordre brygge

0802

Vestre kai S. Kaholmen

0803

Østre kai S. Kaholmen

1001

Hovedbatteri

1002

Østre batteri

1003

Søndre batteri

1004

Østre strandbatteri

1005

Vestre strandbatteri

1006

Saluttbatteriet

1007

«Hovedminestasjon»

1008

Sjeteen

1009

«Kalkmøllebatteriet»

1010

Vannbasseng og aggregatrom

1011

Fjellanlegg v/0021

1012

Lyskaster m/ildlederstasjon

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

1023

Grotte

1048

Elektro-optisk bunker