Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Nordre Kaholmen

Image "page-330-1.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysegul farge. Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

0050

Latrine v/0054 Depotbygg

Eksteriør og interiør

0051

Torpedobatteriverksted

Eksteriør og interiør

0052

Kommandantboligen

Eksteriør og interiør

0053

Fjøsbygningen

Eksteriør og interiør

0054

Depotbygningen

Eksteriør

0055

Verkstedbygningen

Eksteriør og interiør

0063

Ammunisjonslager

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

0753

Bro mellom Kaholmene

Hele broen

0754

Veier N. Kaholmen

Hele veianlegget

0804

Torpedobrygge

Hele bryggeanlegget

0805

Vestre kai/molo

Opprinnelige deler av bryggeanlegget

0806

Vestre bedding

Hele beddingen

1018

Torpedobatteriet

Hele batteriet

Bygninger i verneklasse 2

Merket med gul farge.

0058

Båtnaust

Eksteriør

0059

Båtmannshuset

Eksteriør

0060

Havnehuset

Eksteriør

0061

Badehus

Eksteriør

0062

Ved- og kullskur

Eksteriør

0064

Kontorbrakke

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 2

Merket med orange farge.

0615

Reservebrønn v/0063

Hele brønnen

1015

Batteri «Fugleredet»

Hele batteriet

1016

Kommandoplass for 1015

Eksteriør og interiør

1017

Batteri "Ekornredet"

Hele batteriet

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med stiplet konturlinje.

0610

Brønn v/0052 Kommandantbolig

0613

Brønn v/bro, inngang hage

0614

Brønn ved 0054 Depot

0617

Brønn bak 0060

0807

Kai v/0062

1006

Saluttbatteriet

1007

Hovedminestasjon

1009

Kalkmøllebatteriet

1023

Grotte

Inventarer med liten antikvarisk Verdi

Merket med grå farge.

0056

Målebu

0057

Naust