Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, søndre Håøya og Bergholmen

Image "chapter-10-288-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

0081

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0105

Vakthus Ormeleina

Eksteriør og interiør

0128

Smie

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

0756

Veier Håøya

Hele veianlegget

1031

Haubitzbatteri

Hele batteriet

1032

Kommandoplass for 1031

Eksteriør og interiør

1035

Øvre toppbatteri

Hele batteriet

1038

Hovedkommandoplass

Eksteriør og interiør

1046

Minesiktestasjon

Eksteriør og interiør

Bygninger i verneklasse 2

Merket med orange farge.

0092

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0094

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør

0121

Minemagasin

Eksteriør

0122

Tennammunisjonsmagasin

Eksteriør

0123

Kabelmagasin

Eksteriør

0124

Båthus med verksted

Eksteriør

0126

Befalsbolig

Eksteriør

0127

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

0130

Mineverksted

Eksteriør

Anlegg i verneklasse 2

Merket med gul farge.

0757

Vei Bergholmen

Hele veianlegget

0811

Hovedkai øst, Håøya

Hele bryggeanlegget

0813

Kai sør for 0811

Hele bryggeanlegget

0820

Brygge, østre Bergholmen

Hele bryggeanlegget

0821

Kai Bergholmen

Kaien med påstående svingkran

0822

Kai v/0124

Kaien med påstående svingkran

0823

Slipp og bedding

Hele slippen

0953

Gjerde Håøya

Hele gjerdet med porter

1047

Bensinanlegg Bergholmen

Tunnelinngangen

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med olivengrønn farge.

0606

Dammer på Håøya

0616

Brønn på Håøya v/0092

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

0807

Kai v/0062

0954

Gjerde Bergholmen

1033

Nedre toppbatteri

1034

Kommandoplass for 1033

1036

Kommandoplass for 1035

Inventarer med liten antikvarisk verdi

Merket med grå farge.

0082

Utkikkspost

0083

Lager

0086

Renseanlegg Håøya

0093

Depotbrakke

0087

Pumpehus Håøya (2 stk)

0125

Latrine

0129

Lagerskur

0131

Skur for gaffeltruck

0132

Sandblåseskur