Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Nesset

Image "chapter-10-298-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

1001

Nesset-batteriet

Hele batteriet

1002

Kommandoplass for 1001

Eksteriør og interiør

Bygninger i verneklasse 2

Merket med orange farge.

0001

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør

0004

Våningshus

Eksteriør og interiør

0005

Uthusbygning

Eksteriør

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med olivengrønn farge.

0601

Dam/brønn, drikkevannskilde

0751

Vei

0801

Brygge

0802

Kai v/0007

Inventarer med liten antikvarisk verdi

Merket med grå farge.

0006

Lager/skur ved stranden

0002

Materialskur

0007

Maskinhuset