Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, Nordre Kaholmen

Image "page-320-1.jpg" without description

Inv.nr.

Navn

0050

Latrine v/0054 Depotbygg

0051

Torpedobatteriverksted

0052

Kommandantbolig

0053

Fjøsbygning

0054

Depotbygning

0055

Verkstedbygning

0056

Målebu

0057

Naust

0058

Båtnaust/Simulatorhall A

0059

Båtmannshuset/Sykestue

0060

Havnehuset

0061

Badehus

0062

Ved- og kullskur/Simulatorhall B

0063

Ammunisjonslager

0064

Kontorbrakke

0610

Brønn v/kommandantbolig

0613

Brønn v/bro, inngang hage

0614

Brønn v/depot

0615

Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603

0617

Brønn bak 0060

0753

Bro mellom Kaholmene

0754

Veier N. Kaholmen

0804

Østre kai (torpedobrygge)

0805

Vestre kai/molo N. Kaholmen

0806

Vestre bedding N. Kaholmen

0807

Kai v/0062

1014

Skytestillinger N.Kaholmen

1015

Batteri «Fugleredet»

1016

Kommandoplass for 1015

1017

Batteri «Ekornredet»

1018

Torpedobatteri

1019

Tennammunisjonsmagasin

1020

Fjellanlegg N.Kaholmen v/0054

1021

Skytestilling N.Kaholmen v/0054

1022

Lyskasterstandplass N.Kaholmen v/0054