Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, nordre Håøya og Hallangsodden

Image "chapter-10-290-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

0098

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0099

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0100

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0101

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

0756

Veier Håøya

Hele veianlegget

Bygninger i verneklasse 2

Merket med orange farge.

0103

Oppsynsmannsbolig

Eksteriør

0104

Uthus for 0103

Eksteriør

0106

Ammunisjonsmagasin

Anlegg i verneklasse 2

Merket med gul farge.

0814

Brygger Tronstad

Alle tre brygger

0953

Gjerde Håøya

Hele gjerdet med porter

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med olivengrønn farge.

1036

Kommandoplass for 1035

1039

Luftvernbatteri

1049

Siktestasjon på Hallangsodden