Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Søndre Kaholmen

Image "page-328-1.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysegul farge. Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

0001

Hovedfortet

Eksteriør og interiør

0002

Havnefortet

Eksteriør og interiør

0003

Vakttårn

Eksteriør

0004

Kasernen

Eksteriør

0006

Latrinebygning

Eksteriør og interiør

0007

Gymnastikksal

Eksteriør

0009

Båtmannsstua

Eksteriør og interiør

0012

Smie og verksted

Eksteriør og interiør

0017

Nordre skur

Eksteriør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

0611

Overvannsbrønn v/0002

Hele brønnen

0612

Murt brønn v/0001

Hele brønnen

0751

Veier S. Kaholmen

Hele veianlegget

0752

Plasser S. Kaholmen

Fortsplassen og

Kaserneplassen

0753

Bro mellom Kaholmene

Hele broen

0801

Nordre kai

Hele bryggeanlegget

0802

Vestre kai

Hele bryggeanlegget

0803

Østre kai

Hele bryggeanlegget

1001

Hovedbatteriet

Hele batteriet

1002

Østre batteri

Hele batteriet

1003

Søndre batteri

Hele batteriet

1004

Østre strandbatteri

Hele batteriet

1005

Vestre strandbatteri

Hele batteriet

1008

Jeteen

Hele batteriet

1010

Vannbasseng og agg.rom

Del av 1001

1012

Lyskaster m/ildleder

Del av 1001

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

Del av 1001

Bygninger i verneklasse 2

Merket med gul farge.

0018

Materialskur

Eksteriør

0021

Ammunisjonsarbeidshus

Eksteriør

0025

Lagerskur

Eksteriør

Anlegg i verneklasse 2

Merket med orange farge.

1011

Fjellanlegg v/0021

Tunnelanlegget samt

bestående deler av

Kruttmagasinet

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med stiplet konturlinje.

1006

Saluttbatteriet

1007

Hovedminestasjon

1009

Kalkmøllebatteriet

1023

Grotte

Inventarer med liten antikvarisk Verdi

Merket med grå farge.

0010

Messebygget

0019

Oljebu

0020

Oljeskur

0022

Kompostskur

0024

Redskapsskur

0027

Brannstasjon/teknisk verksted

0028

Lagerbrakke

0029

Lagerskur

0030

Lagerbrakke

0032

Lyskasterskur

0033

Lyskasterskur

0034

Garasje

0035

Servicebygg for 0655

0036

Skytetreningsdom

0037

Elevforlegning

0038

Befalsforlegning