Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, nordre Håøya og Hallangsodden

Image "chapter-10-274-1.jpg" without description

Der inventaret består av deler fra adskilte epoker, er det ført til den periode hvor de viktigste delene stammer fra.

1871–1895

inv.nr.

navn

oppført

0098

Ammunisjonsmagasin

1895

0099

Ammunisjonsmagasin

1895

0100

Ammunisjonsmagasin

1895

0101

Ammunisjonsmagasin

1895

0103

Oppsynsmannsbolig

1894

0104

Uthus for oppsynsmannsbolig

1894

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

1895

0756

Veier Håøya

1894/1917

0812

Kai, nord for 0811

1894

0814

Brygger Trondstad

1894

1049

Siktestasjon Hallangsodden

1893

1915–1939

inv.nr.

navn

oppført

0106

Ammunisjonsmagasin

1918

1039

Luftvernbatteri

1918

Etter 1945

inv.nr.

navn

oppført

0953

Gjerde Håøya

1952