Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Husvik

Image "chapter-10-296-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Bygninger i verneklasse 1

Merket med rød farge.

0001

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0029

Depotbygning

Eksteriør og interiør

Anlegg i verneklasse 1

Merket med rosa farge.

1001

Kopåsbatteriet

Hele batteriet

1002

Husvikbatteriet

Hele batteriet

1003

Kommandoplass

Eksteriør og interiør

1005

Oppr. kommandoplass

Eksteriør og interiør

Bygninger i verneklasse 2

Merket med orange farge.

0005

Leskur

Eksteriør

0008

Bilverksted

Eksteriør

0013

Husvikveien 42

Eksteriør

0014

Båtnaust

Eksteriør

0018

Angelgården

Eksteriør

Anlegg i verneklasse 2

Merket med gul farge.

0751

Veier

Hele veianlegget

0801

Sundbrygga

Hele bryggen

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med olivengrønn farge.

0802

Kai Husvikodden

1004

Kopås Ammotunnell

1006

Standplasser 20 mm kanoner

Inventarer med liten antikvarisk verdi

Merket med grå farge.

0002

Vaskeribygning (kjøkken)

0003

Rulle- og tørkehus

0015

Vedskur

0017

Uthus

0033

Hybelhus Kv. Vindfangerveien 12

0035

Lagerbrakke (garasje)

0036

Befalsbolig på Kopås

0037

Garasjeskur

0038

Vaktbrakke (transportkontor)

0039

Garasje (bunker)

0040

Husvikveien 41