Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, søndre Håøya og Bergholmen

Image "chapter-10-242-1.jpg" without description

inv.nr.

Navn

0081

Ammunisjonsmagasin

0082

Skur for stedsbestemmer

0083

Lager

0086

Servicebygg for 0607

0087

Pumpehus

0092

Ammunisjonsmagasin

0093

Depotbrakke

0094

Ammunisjonsmagasin

0105

Vakthus Ormeleina

0121

Minemagasin

0122

Tennammunisjonsmagasin

0123

Kabelmagasin

0124

Båthus med verksted

0125

Latrine

0126

Befalsbolig

0127

Bryggerhus

0128

Smie

0129

Lagerskur

0130

Mineverksted

0131

Skur for gaffeltruck

0132

Sandblåseskur

0606

Dammer på Håøya

0616

Brønn på Håøya v/0092

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

0756

Veier Håøya

0757

Vei Bergholmen

0811

Hovedkai øst, Håøya

0813

Kai sør for 0811

0820

Brygge østre Bergholmen

0821

Kai Bergholmen

0822

Kai v/0124, Bergholmen

0823

Slipp og bedding v/0124

0953

Gjerde Håøya

0954

Gjerde Bergholmen

1031

Haubitsbatteri

1032

Kommandoplass for 1031

1033

Nedre toppbatteri

1034

Kommandoplass for 1033

1035

Øvre toppbatteri

1036

Kommandoplass for 1035

1037

Kommandoplass for 1001

1038

Hovedkommandoplass

1039

Luftvernbatteri

1046

Siktestasjon Bergholmen

1047

Bensinanlegg Bergholmen