Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Stjernås og Elton

Image "chapter-10-286-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Anlegg i verneklasse 2

Merket med orange farge.

inv.nr. 021101

1001 Stjernås orografstasjon

Anlegg som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med olivengrønn farge.

inv.nr. 062802

1001 Elton orografstasjon