Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Områdeavgrensning og vernekategorier, Heer

Image "chapter-10-294-1.jpg" without description

Nasjonalt festningsverk

Verneområdet er merket med lysegul farge.

Både bygninger og terreng er omfattet av vernet.

Anlegg i verneklasse 2

Merket med rosa farge.

1002

Heer skanse: midtre batteri

Hele batteriet

Inventarer som inngår i det militærhistoriske landskapet

Merket med olivengrønn farge.

0751

Vei

 

1001

Heer skanse: søndre batteri

 

1004

Kringerud mitraljøseanlegg

Hele batteriet