Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, søndre Håøya og Bergholmen

Image "chapter-10-272-1.jpg" without description

Der byggingen har foregått over mer enn ett år, er byggeåret satt til ferdigstillelsesåret.

Der det er ukjent når et inventar er oppført, er det ført til den mest sannsynlige periode.

Der inventaret består av deler fra adskilte epoker, er det ført til den periode hvor de viktigste delene stammer fra.

1871–1895

inv.nr.

navn

oppført

0081

Ammunisjonsmagasin

1894

0092

Ammunisjonsmagasin

1895

0093

Depotbrakke

1894

0124

Båthus med verksted

1895

0126

Befalsbolig

1894

0127

Bryggerhus

1895

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

1895

0756

Veier Håøya

1893/1917

0757

Vei Bergholmen

Før 1900

0811

Hovedkai øst, Håøya

1892

0821

Kai Bergholmen

1877/1914

0822

Kai v/0124, Bergholmen

1895

0954

Gjerde Bergholmen

1875/1900

1031

Haubitsbatteri

1895

1033

Nedre toppbatteri

1895

1046

Minesiktestasjon Bergholmen

1892

1896–1914

inv.nr.

navn

oppført

0094

Ammunisjonsmagasin

1899

0122

Tennammunisjonsmagasin

1899

0125

Latrine

1901

0128

Smie

1911

0606

Dammer på Håøya

1907

0616

Brønn på Håøya v/0092

1896

0823

Slipp og bedding v/0124

1900

0953

Gjerde Håøya

1900

1035

Øvre toppbatteri

1899

1038

Hovedkommandoplass

1914

1915–1939

inv.nr.

navn

oppført

0082

Skur for stedsbestemmer

1915

0105

Vakthus Ormeleina

1915

0121

Minemagasin

1933

0123

Kabelmagasin

1933

0129

Lagerskur

1919

0813

Kai sør for 0811

1916

0820

Brygge østre Bergholmen

1916?

1032

Kommandoplass for 1031

1916

1034

Kommandoplass for 1033

1917

1036

Kommandoplass for 1035

1917

1037

Kommandoplass for 1001

1915

1039

Luftvernbatteri

1918

1047

Bensinanlegg Bergholmen

1916

Etter 1945

inv.nr.

navn

oppført

0083

Lager

1960-tallet

0086

Servicebygg for 0607

1959

0087

Pumpehus

1959

0130

Mineverksted

1954

0131

Skur for gaffeltruck

1954

0132

Sandblåseskur

1980