Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus, Stjernås og Elton

Image "chapter-10-256-1.jpg" without description

Område merket med grønt er regulert som friområde etter plan- og bygningsloven.

Område merket med lysegrønt er regulert som område for landbruk, natur og fritid (LNF) etter plan- og bygningsloven.