Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus, Seiersten

Image "chapter-10-260-1.jpg" without description

Område merket med rødt er regulert som område for Forsvaret etter plan- og bygningsloven.

Område merket med lysegrønt er regulert som område for landbruk, natur og fritid (LNF) eller utmarksområde etter plan- og bygningsloven.