Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0003 Vedskur

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vedskur
Inventarnummer 0003
Byggeår 1905(?)
Opprinnelig bruk Kaldlager
Nåværende bruk Kaldlager
Antall etasjer En etasje med loft
Vernestatus Verneklasse 2
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Skjulets alder er usikker, men et fotografi fra 1905 viser et skur svært likt dagens bygning (jf. illustrasjon). På 1905-bildet sto skuret i flukt med kommandantboligen og vakthuset, mens dagens bygning står noe lengre nord (lengre inne i Kronprinsens bastion). Kildematerialet har så langt ikke gitt konkrete opplysninger om skuret og det er derfor vanskelig å avgjøre dets alder og hvorvidt 1905-skuret og dagens bygning faktisk er den samme. Mye taler for at det er det samme skuret, men at det ved flyttingen ble noe mindre. Imidlertid er det tradisjon for slike prosaiske, men nødvendige økonomibygg på alle festninger. Enkle uthus- og økonomibygninger slik som vedskuret på Kronprinsens bastion, tilfører viktige miljømessige aspekter i eldre historiske anlegg. Vedhusets er en naturlig del av det helhetlige bygningsmiljøet på Kristiansten festning med uomtvistelige verneverdier knyttet til tidligere funksjon og historiske forankring.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Punktvis bæring på betongpæler  
Bæresystem Bindingsverk med utvendig panel.  
Vegger Stående utvendig panel.  
Vinduer Tre liggende vinduer med midtsprosse, et tilsvarende vindu stående i loftsetasjen mot nord. Luke i loftets sydgavl lukket med labankdør.  
Dører Doble labankdører på østre langside  
Tak Takstein  

1905
På et fotografi fra d.å. sees et vedskur svært likt dagens liggende i flukt med fronten på kommandantboligen og vaktstuen.
2006
Dagens skur ligger lenger inn i Kronprinsens bastion enn på tidligere fotografier.

Ingen treff