Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1012 Portkurtinen (østre mur i festningsanlegget)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Portkurtinen (østre mur i festningsanlegget)
Inventarnummer 1012
Byggeår 1682–1684 Cicignon
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Befestningsverk (mur mellom to bastioner)
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele Portkurtinen.
Vernebegrunnelse Portkurtinen er en del av den opprinnelige befestningen på Kristiansten fra 1680-årene med donjonen som det sentrale tyngdepunktet. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har 1012 Portkurtinen høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Murens fremste element er inv.nr. 1013 Hovedport med sin innramming av kleberstein. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig og lettfattelig måte.
Murverk Synlige, utvendige murflater har stein av omkring 2 fots diameter, med mindre steiner i mellom og avtagende størrelse mot kronen. Utvendige deler av fuger er sementholdige, med slette fuger. Opprinnelig/tidligere utførelse av fuger er ikke klarlagt (2005). Det kan påregnes at eldre kalkmørtel i stor grad er bevart innover i fuger og murkjerne.  
Murkrone ll Murkronen er avdekket med jord/torv, delvis også med heller som krager ut over yttermuren. Vollen har en avrundet/nedsunket profil i forhold til opprinnelig utførelse og løper inn i det naturlige terrenget i bakkant.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Spekket gråsteinsmur med jordfylling i bakkant, delvis synlig indre mur ved 1013 Hovedport. Murens indre konstruksjoner er ikke avdekket. Festningsmurer av denne typen er vanligvis oppført som kistemurer, med murskall av spekkede tørrmurer og innvendig kjerne av stein og kalkmørtel. I noen tilfeller er murene støttet opp av pillarer eller «kontreforter» i bakkant. Murene er fundamentert på fjell.  

1682 - 1684
Den søndre delen er trolig en del av det opprinnelige anlegget.
1745 - 1748
Kurtinen ble trolig forlenget i nordre ende ved ombyggingen av festningen og ved byggingen av hovedporten.
1748 - 2006
Synes ikke å ha blitt endret vesentlig (konstruksjonsmessig) i denne perioden.
1938
En rekke murer på festningen utbedret som såkalt nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.

Ingen treff