Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1015 Port i traversmur/Kongens gorge

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Port i traversmur/Kongens gorge
Inventarnummer 1015
Byggeår 1682–1684 Cicignon og Coucheron
Opprinnelig bruk Port for gjennomgang mellom 1004 Kongens bastion og 1001 den dobbelte tenaljen
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele traversen med port
Vernebegrunnelse Porten i Kongens gorge 1015 er etter alt å dømme en del av den opprinnelige befestningen fra 1680-tallet, hvor vollverkene syd og vest for Donjonen står uforandret. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har traversen her høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier i der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på en oversiktlig måte.
Murverk Utvendige deler av fugene synes sementholdige. Eldre kalkmørtel kan trolig påregnes innover i fuger og murkjerne, men opprinnelig/tidligere fuger er ikke klarlagt.  
Porter/åpninger Porten er en enkel buet portal med pusset omramming og rett skiferoverdekning. Et smalt felt over porten opp til murkronen er spekket mur. Buens mur er trolig pusset naturstein.  
Murkrone Av torv/jord.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Travers med port (1015) løper ut fra vollen Kongens gorge (1014), som går østover mot portkurtinen (1012). Mot vest avsluttes traversen i jordvollene på hhv kurtinen (1003) og Kongens bastion (1004). Traversen er en spekket gråsteinsmur, trolig forankret i jordvoll mot øst og i fjell mot vest. Den kan være sideveis støttet opp av pilarer eller «kontreforter», men murens indre konstruksjoner er ikke avdekket.  
Dører På innsiden av porten er det innstøpt et stabelhengsel på den ene siden og et hengsel for lås på den andre siden. Dette indikerer at det tidligere har vært montert en enkeltbladet dør i porten (jvf. 1005 tenaljeporten med enkeltbladet labankdør).  

1682 - 1684
Trolig en del av det opprinnelige festningsanlegget, men er i svært liten grad kommentert i kildene som er gjennomgått.
1742
Ble på en tegning anført å være i god stand. (NRA IB_1643)
1745 - 1748
Festningens nordre vollanlegg ble omlagt. Det er ukjent om dette elementet ble endret eller berørt av endringene.
1938
En rekke murer på festningen utbedret som såkalt nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.

Ingen treff