Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1005 Sortiport sør (under Kongens bastion)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Sortiport sør (under Kongens bastion)
Inventarnummer 1005
Byggeår 1745 (ca.)
Opprinnelig bruk Port mellom Kongens bastion og den lavere tenaljen
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele sortiport sør under Kongens bastion
Vernebegrunnelse Sortiport sør ble laget i forbindelse med anleggelsen av Den lavereliggende tenaljen 1006, rundt 1750. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har porten høy antikvarisk og militærhistorisk verdi.
Murverk Pusset, teglsteins tønnehvelv danner en utstrukket, myk bue. Sidevangene gjennom bastionen skal være i pusset gråsteinsmur med jordfylling i bakkant (2005: ikke avdekket).  
Porter/åpninger Gjennomgangen lukket med nylaget enkelt, labankblad med buet topp. Innsatt i murlivet med en pusset, rett avsluttet omramming.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Hvelvet åpning med enkelt portblad gjennom festningsvollen 1004 Kongens Bastion til 1006 Den lavereliggende tenalje. Tak og vegger i gjennomgangen er oppført i pussete tegl- og natursteinsmurer, portliv i teglsten. Murens indre konstruksjoner er ikke avdekket.  

1745 - 1997
Ingen konkrete endringer utover vanlig vedlikehold synes å ha funnet sted. (Jf. NRA, Generalstabens arkiv, eske 372, brev IXa 10/20 1812)
1745
Porten antas å være bygget i forbindelse med anlegget av 1006 Den lavereliggende tenalje (bygget ca. 1745)
1938
Utbedring av en rekke murer på festningen utført som nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.
1997
Porten renovert og nytt dørblad laget i henhold til gamle opplysninger.

Ingen treff