Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1034 Frølichs redutt

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Frølichs redutt
Inventarnummer 1034
Byggeår 1691 Cicignon
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Utenverk for festningen
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele redutten
Vernebegrunnelse Redutten ble oppført som en fremskutt firkantet skanse hvorfra man kunne avgi ild til alle sider. Den sto i forbindelse med hovedfestningen med en dekket vei. Restene etter redutten er god lesbare i terrenget, deler av muren er i behold. Redutten har verneverdi som del av festningens utenverkssystem.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Gråsteinsmur av varierende steinmaterialet fundamentert på fjell. Det er behov for en arkeologisk undersøkelse for å slå fast hvorvidt alle sider av redutten besto av gråsteinsmur. I dag er kun spissen bevart. Bakenforliggende brystvern og voll er utydelig. Den er gjengrodd og trenger restaurering. Det er imidlertid ikke ennå vurdert graden av rekonstruksjon. Fugene har på 1900-tallet blitt reparert med sementholdig mørtel. Fugene er delvis inntrukne og delvis slette. Det er grunn til å anta at opprinnelig kalkmørtel er bevart inne i muren.  

1691
Bygget som fremskutt utenverk nord for festningen etter tegningen av Cicignon/Coucheron
1816
I forbindelse med at festningen ble nedlagt, ble det bestemt at redutten ikke skulle vedlikeholdes.
1900
Noe vedlikeholdsarbeid utført. Fugene spekket med sementholdig mørtel.

Ingen treff