Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1019 Den forhøyede kontreeskarpe

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Den forhøyede kontreeskarpe
Inventarnummer 1019
Byggeår Samtidig med tilstøtende verker
Opprinnelig bruk Del av festningsanlegg
Nåværende bruk Kulturminne/ park
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele den forhøyede kontreeskarpen
Vernebegrunnelse Kontreeskarpen er et vesentlig element i et polygonalt festningsanlegg. På Kristiansten er kontreeskarpen fortsatt i behold, selv om den er noe utydelig. Inventaret har høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Sammen med øvrige deler av anlegget har kontreeskarpen betydelig pedagogisk potensial i det festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort. For at dette potensialet skal kunne utløses vil det være nødvendig å tydeliggjøre / restaurere kontreeskarpens profiler i terrenget.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Forhøyet terreng oppført av jord som et ytre forsvarsverk utenfor festningsgraven, i hele dens lengde. Har opprinnelig vært formet med en «dekket vei» som løp rundt befestningen, dekket av et brystvern og i regelen med palisader.  
Vegger Terrengets opprinnelige profiler er tilnærmet utjevnet og vanskelig å lese uten nær kjennskap til militære landskapsformer.  

1682 - 1684
Kontreeskarpe påbegynt samtidig med festningsverkene.
1737
Et kart fra dette året viser at terrenget utenfor den dobbelte tenaljen (1001) er utformet som grav, kontreeskarpe og glacis.
1745 - 1748
Den nordlige delen av festningsanlegget ble omlagt, noe som medførte endringer i denne delen av kontreeskarpen.
1749
Situasjonsplan beskriver at glaciset nord for Grüners redutt er ferdig i full høyde, men ikke strekningen ned mot Kristiansands bastion. Det fremgår ikke av tegningen om kontreeskarpens del mot nord og vest for Kronprinsens bastion er ferdig.
1791
Oversiktskart over «det fornødne Skyts» av Eckleff fra d.å. viser tydelige markeringer i landskapet av den forhøyet kontreeskarpen og glaciset.
1813
Det ble rapportert om arbeid med profilering av kontreeskarpen og glaciset på festningen.

Ingen treff