Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1033 Grüners redutt

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Grüners redutt
Inventarnummer 1033
Byggeår 1691
Arkitekt Coucheron
Opprinnelig bruk Bygget som utenverk for festningen
Nåværende bruk Kulturminne (levning)
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Verneomfang Inngår i verneområdet
Vernebegrunnelse Redutten er bygget på tvers av gravens lengderetning slik at det fra denne kunne avgis flankerende ild langs eskarpen. Den utgjorde en strategisk viktig del av festningsanlegget. Redutten er i dag nesten helt forsvunnet og er derfor ikke fredet som eget objekt.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Det er usikkert hvordan reduttens opprinnelig konstruksjon har vært, ettersom den i dag er utjevnet og vanskelig lesbar i terrenget. Ut fra historiske kart kan man ikke se om dette verket besto av en jordvoll med brystning eller mur.  

1691
Bygget som fremskutt utenverk for festningen.
1816
I forbindelse med at festningen d.å. ble nedlagt, var redutten et av verkene som ikke skulle vedlikeholdes.
2006
Redutten ble befart av arkeolog. Det ble funnet rester etter fortifikasjonen. Likevel er det behov for ytterligere undersøkelser.

Ingen treff