Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1016 Mur og port (nordgående fra spissen på Kronprinsessens batteri)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Mur og port (nordgående fra spissen på Kronprinsessens batteri)
Inventarnummer 1016
Byggeår 1745–1748
Opprinnelig bruk Mur og port mellom vollgrav og forterrenget
Nåværende bruk Kulturminne
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Hele traversen med port
Vernebegrunnelse Traversen er en del av 1740-tallets ombygging av festningens nordre verker. Den er i moderne tid en viktig markør for hvor graven begynner/slutter mot vest. Som del av Norges eneste intakte tårnfestning fra 1600-tallet har traversen her høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på en oversiktlig måte.
Murverk Utvendige deler av fugene er sementholdige, utført som pølsefuger. Eldre kalkmørtel kan trolig påregnes innover i fuger og murkjerne, men opprinnelig/tidligere fuger er ikke klarlagt.  
Porter/åpninger På daguerreotypi fra 1850 sees doble labankdører. (UbiT IV-Uhjt-1429 Foto: Hans Krum, Trondheim)  
Murkrone Porten har tidligere hatt torv-/jordvoll på murkronen (jvf. fotografi fra 1905; UBiT V-Uhjs-75614) – i dag (2005) avsluttes den av et støpt lag, sannsynligvis sement.  
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Traversen er en spekket mur i nord-/sørgående retning. Den går fra Kronprinsessens batteri og avsluttes skrånende mot terrengnivå i nord. Festningsmurer er vanligvis oppført som doble kistemurer eller som kraftige murer støttet opp av pillarer eller «kontreforter» i bakkant. Her kan den være sideveis støttet opp av pilarer eller «kontreforter» i nordøst; murens indre konstruksjoner er imidlertid ikke avdekket.  

1745 - 1748
Trolig anlagt i forbindelse med byggingen av Kronprinsessens batteri.
1850
Porten har doble labankdører og jordvoll på murkronen. (UbiT IV-Uhjt-1429 Foto: Hans Krum, Trondheim)
1905
Murkronen har fortsatt jordvoll.
1938
En rekke murer på festningen utbedret som såkalt nødsarbeid. Hvilke murer dette gjaldt er imidlertid usikkert.
1996 - 1997
Tatt ned gammel og støpt ny bue i betong på utsiden, nytt sementdekke på murkronen.

Ingen treff