Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0011 BSIT/Befalskolen for Infanteriet i Trøndelag

Solgt ut av Forsvaret 2022.

Inventaropplysninger      
Inventarnavn BSIT/Befalskolen for Infanteriet i Trøndelag
Inventarnummer 0011
Byggeår 1901
Opprinnelig bruk Underoffiserskole
Nåværende bruk Administrasjonsbygg/skole
Antall etasjer 4 + full kjeller + uinnredet loft.
Vernestatus Fredet (kulturminneloven § 22 a)
Verneomfang Eksteriør og følgende deler av interiørene; trapperom mot sør, hovedkonstruksjon, originale interiørdetaljer
Vernebegrunnelse Bygningen er et interessant eksempel på jugendstilens spredte nedslag i det norske Forsvaret. Gjennom en omfattende innvendig rehabilitering på 1980-tallet mistet bygningen mange av sine gamle overflater, men eksteriør og hovedkonstruksjon fremstår som velbevart, og det kan være innkledde og overmalte detaljer bakom eksisterende overflater.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bygningen har fullt utgravd og innredet kjeller, men det kan ikke fastslås hvorvidt det er betong i kjellermurene, eller om det er en teglmurt vegg med utvendig påstøp. En del av veggene er påforet og trolig isolert.  
Bæresystem Murverk av teglstein og kalkmørtel, ut og innvendig pusset med kalkbasert mørtel. Støpt betong mellom alle etasjer, unntatt mellom 4. etasje og loft. Her later det til å være etasjeskille av tre, som er bundet sammen med takkonstruksjonen. Det ligger linoleum og vinylbelegg på de fleste gulv, og noen steder er det flislagt (sokkel, våtrom og trapperom).  
Vegger Ut- og innvendige vegger er i all hovedsak av pusset teglstein. Mange vegger er i tillegg kledd, og det er ikke konstatert hvorvidt disse er pusset bak kledningene. Det er lite igjen av gamle overflater innvendig. Trukne gesimser, profiler, pussdekor (stukk), svungne gavlavslutninger, buede takopplett, arker og spir. Bygningen har et jugendpreget nybarokkuttrykk Pipene har en enkel smidd smijernssikring.  
Vinduer Dette er innadslående sidehengslede (noen få topp- eller bunnhengslede) trelags isolerglassvinduer, med sprossedelte fag koblede 2+1 glass med gjennomgående sprosser. De er produsert i gran/ furu og er totalt utskiftet i 1982. Inndeling er stort sett kopiert fra tidligere vinduer.  
Dører Disse er delvis av gran/ furu og delvis teak. De er fra 1970-1980 tallet, og har uttrykk fra sin tid.  
Tak Sperrebukker med åslag over (innkledd over alt og ikke tilgjengelig). Gavlene er forbundet til bjelkelaget ved kraftige skråstag som trolig også er felt sammen med sperrebukkene. Taktro er ikke tilgjengelig, men er trolig av pløyde bord. Tekkingen er lagt om i nyere tid (trolig første halvdel av 1980-tallet), og det er da lagt tett undertak, nye lekter og sløyfer, og gammel skifertekking er gjenbrukt. Dette er tungeskifer av god kvalitet. Det meste av beslag er skiftet ved omtekkingen.  

1901
Bygningen ble oppført på Småbergan for artilleriets overkonstabelskole (nedlagt 1912), som en følge av at Trondheim kommune ønsket at skolen skulle legges hit.
1911
Det ble oppført sidefløy mot sør, dvs. dagens inngangsparti og trapperom. Samme år flyttet Underoffisersskolen (senere Befalsskolen) inn.
1913
Bygningen ble beskrevet som «oppført i tre etg. og loftsetg. av murstens mur på betongfundament. Bygningen ble opprinnelig oppført som kaserne og skole for artilleridetachementet […] Til denne bygning der var 18,2 m lang, 16,76 bred, er 1910-1911 og 1912 oppført en tilbygning på 9x13 m. Likedeles er den tidligere uinnredet loftetg innredet. I bygning er innlagt elektrisk belysning, kokegas samt sentral oppvarming, vann og kloakk Høyden på bygningen er til raften 12,1 m og fra fundament til mønet 18.80 m, er nå kaserne for 5. brigade infanteriunderofficersskole og innholder følgende rom:
1925
Det ble lagt inn nytt varmeanlegg og korridordørene ble endret til vindfangsdører. (Statens eiendommer 1925)
1936
En nordlig fløy ble bygget på, og beskrevet som «9x6,5m + 6x10,85m i samme høyde som tidligere bygg med følgende innredning: Kjeller: offisersmesse og matlager. 1ste etasje: bolig for skolesjef og kaserneoffiser. I de øvrige etasjer mannskapsrom.» (Statens eiendommer 1949)
1941
Bygningen ble skadet da at et engelsk fly som ble skutt ned styrtet i taket. (UBiT-VI-Uhjs-84634)
1953
Militær forskole ble nyopprettet i BSIT-bygget.
1968
Befalsskole for infanteriet i Trøndelag/BSIT ble opprettet.
1972 - 1982
Etter en større lokal stridighet ble BSIT-området vedtatt utbygget, men i mindre omfang enn først tenkt.
1983 - 1986
Utbygging av BSIT-området med elevforlegning og lager- og idrettsbygning. 0011 BSIT/Kasernen ble – etter ombygging i 1986, kontorbygg med undervisningsrom og lignende.
1993
BSIT ble fullstendig utvendig rehabilitert.
2001
BSIT vedtatt nedlagt, og bygningen tatt ut av militær bruk
2004
Tomasskolen flyttet inn som leietaker.
2022
Bygningen solgt ut av Forsvarets eie.

Ingen treff